HUN ENG
Nyitóoldal
Nyitóoldal Bemutatkozás Szakmai tevékenység Hírek Fotó- és videógaléria Kapcsolat A Kárpát-haza Őrei Egyetlen magyar sincs egyedül!
Nyitóoldal > Hírek > I. Kárpát-medencei interdiszciplináris konferencia az NSKI ...

I. Kárpát-medencei interdiszciplináris konferencia az NSKI szervezésében

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet „I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről” címmel szervezte meg tudományos konferenciáját Miskolcon, 2019. november 8-9-én. A kétnapos tanácskozáson közel 90 – az Anyaországból és külhonból érkező – kutató mutatta be és vitatta meg a témában végzett kutatásai eredményeit.

Az EFOP-1.12.1-17-2017-00003 azonosító számú „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és a társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” c. projekt keretében megrendezett interdiszciplináris konferencia megszervezését az a felismerés inspirálta, hogy miközben az anyaországi és a külhoni magyar társadalmi, gazdasági és intézményes struktúrák közötti kapcsolat egyre szorosabbá és sokoldalúbbá válik, addig a magyar tudományosság előtt még számos feladat áll annak érdekében, hogy a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági pozícióiról és folyamatairól a lehető legteljesebb, átfogó és rendszerszerű képet alkothassunk. Ebből adódóan az NSKI az esemény megszervezésével nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy egyfelől beszámoljon az Intézetben folyó kutatásokról és azok eredményeiről (kiemelt figyelmet szánva – a fent már említett projekt mellett – az EFOP-3.10.1-17-2017-00002Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások” c. projekt kutatásainak), másfelől hogy teret adjon a Kárpát-medencei kutatói hálózat tagjai által végzett tudományos munka, illetve a más kutatóműhelyekben, kutatóintézetekben folyó, a Kárpát-medencei magyarsággal foglalkozó kutatások bemutatásának.

A rendezvénynek a Miskolci Egyetem adott otthont, így a résztvevőket – a konferencia házigazdájaként – elsőként Torma András, az egyetem rektora köszöntötte. A köszöntők sorát Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, Botos Barbara, az Információs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke folytatta.

A konferencia plenáris részét Péti Mártonnak, az NSKI elnökhelyettesének az előadása nyitotta meg, aki ismertette az Intézet legfrissebb kutatási eredményeit a Kárpát-medencei magyarság demográfiai viszonyairól és kilátásairól, a külhoni magyarok által lakott térségek társadalmi-gazdasági pozícióiról és a térség magyar oktatási struktúráiról. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a nemzetpolitika elméleti és gyakorlati kereteit mutatta be. A vajdasági gazdaságfejlesztési program eddigi eredményeiről Nagy Imre, az Újvidéki Egyetem tanára, a Regionális Kutatások Intézetének kutatója számolt be. Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke a szlovákiai magyarság elmúlt harminc évben követett kisebbségpolitikai stratégiáit mutatta be, valamint ezek sikerességét elemezte. Végül Csata Zsombor, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense, az NSKI külső kutatója az Intézet friss adatfelvételeinek adatai alapján az erdélyi gazdaságban mutatkozó etnikai párhuzamosságokról tartott előadást.

A tudományos konferencia két napja alatt 8 országból – az Anyaországból és hét külhoni nemzetrészből – 150 résztvevő jelent meg mintegy 30 intézmény képviseletében, és a 15 szekcióban végül összesen 83 előadás hangzott el. A szekciók igyekeztek körüljárni a Kárpát-medencei magyarság gazdasági és társadalmi helyzetének kutatásában mutatkozó legfontosabb irányokat és témákat. Így szó esett a külhoni magyarság gazdasági és társadalmi pozícióiról anyaországi és többségi nemzeti összehasonlításban, az etnikai-földrajzi kutatások, valamint a regionális gazdaságföldrajzi kutatások eredményeiről, a városfejlődés és városfejlesztés külhoni állapotáról, illetve a geopolitikai gondolkodás legfrissebb produktumairól. Természetesen a külhoni magyarsággal kapcsolatos kutatások olyan megszokott témái is szóba kerültek, mint a nyelvi jogok és a nyelvpolitika kérdése, az oktatási és más kulturális intézményrendszerek állapota, a külhoni magyarság identitásmintázatai, továbbá a magyar kötődésű romák helyzete. A Kárpát-medencét érintő társadalmi és demográfiai kihívásokról és ezek lehetséges megoldásairól is esett szó a konferencián a társadalmi egyenlőtlenségeket, az ifjúság helyzetét, a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság 21. századi kihívásait és megoldásait, a szociális gazdaság Kárpát-medencei helyzetét, a családbarát városok koncepciójának antropológiai megközelítését és az éghajlatváltozás várható hatásait vizsgáló szekciókban.

Kerekasztal-beszélgetés keretében Bali János, az NSKI kutatási igazgatója, Bárdi Nándor, a TK Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa, Bodó Barna, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli professzora, Hajdú Zoltán, a Szent István Egyetem nyugalmazott tanára, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, valamint Kiss Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója azt a kérdést járták körül Bakk Miklós, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docensének moderálásával, hogy tekinthető-e önálló tudományterületnek a Kárpát-medencei magyarság kutatása vagy inkább csak egy interdiszciplináris szemlélettel vizsgált kutatási iránynak/témának. A beszélgetés keretében tisztázták az alapkutatások és a közpolitikai (mint például nemzetstratégiai) célú kutatások helyét és viszonyrendszerét is.

Az intenzív konferencia végig jó hangulatban zajlott, teret adva a tudományos hálózatépítésnek és informális tájékozódásnak is. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elkötelezett a konferencia jövőbeli folytatása mellett, hűen egyik legfontosabb küldetéséhez, azaz a Kárpát-medencei tudományos élet építéséhez és szervezéséhez. A konferencia prezentációi hamarosan elérhetőek lesznek az Intézet honlapján, illetve az előadásokból lektorált tanulmánykötet megjelentetését is tervezi az NSKI 2020 folyamán.

A konferencia prezentációi az alábbi linken érhetők el:
http://www.nski.hu/i-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol-2019-november-8-9-miskolc,.html

Hírek
2020. június 25.
Jankovics Marcell Trianon című kiállításának tárlatvezetésén vettek részt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai

A kiállítás 2020. június 24-én nyílt meg a nagyközönség előtt, ennek apropóján Tóth Norbert, a kiállítás - s egyben a Kárpát-haza Galéria állandó - kurátora tartott tárlatvezetést a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak.


2020. június 5.
Trianoni megemlékezések Budapesten és Székelyudvarhelyen

A nemzeti összetartozás erősítése jegyében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai 2020. június 4-én az I. világháborút lezáró – és a magyar történelem talán legfájóbb eseményének számító – trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról emlékeztek meg Budapesten és Székelyudvarhelyen.


2020. június 4.
Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése magyarországi középiskolákban; történelemtanárok és diákok Trianonról – 100 évvel Trianon után

2020. június 4., 16.32 óra. Órára pontosan száz esztendő telt el azóta, hogy Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd párizsi magyar nagykövet kézjegyével látta el az I. világháborút lezáró trianoni békediktátumot. E szerződés alapjaiban változtatta meg a Szent Korona országainak arculatát: új határokat húzva utódállamokat hozott létre, és új politikai alapokra helyezte a magyarság és a Kárpát-medence más népeinek együttélését.


összes hír >>

EFOP-1.12.1-17-2017-00003 - „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében”

Kárpát-Haza Fejlesztési Hálózat
Kárpát-Haza Őrei
Kárpát-Haza Galéria
Nyitóoldal Kapcsolat
Bemutatkozás Adatvédelmi tájékoztató
Szakmai tevékenység Impresszum
Hírek Oldaltérkép
Fotógaléria